Giải pháp Mobile SMS Tracking

In

Sau 3 tháng hợp tác triển khai thử nghiệm với VietBando, giải pháp Mobile SMS Tracking chính thức cung cấp đến khách hàng đang dùng dịch vụ Theo dõi, quản lý phương tiện (DragonFly) của Công ty TNHH ADA.

Giải pháp Mobile SMS Tracking: Theo dõi định vị qua tin nhắn điện thoại di động

Để sử dụng dịch vụ Mobile SMS Tracking, khi mua và lắp đặt thiết bị định vị cho phương tiện của mình, khách hàng cần đăng ký số điện thoại di động của mình dùng để theo dõi qua tin nhắn. Khi đó khách hàng sẽ được cung cấp quyền nhắn tin để sử dụng dịch vụ.

Cụ thể, để theo dõi phương tiện của mình đang ở đâu vào thời điểm hiện tại (tracking real time):

Trong đó ADA GPS là mã lệnh (không phân biệt chữ hoa chữ thường), ví dụ khách hàng cần theo dõi tình trạng của phương tiện có tên là 52X-1234, chỉ cần soạn tin nhắn: ADA GPS 52x-1234 và gửi đến số 8038

Lưu ý: Bạn phải dùng số điện thoại đã được đăng ký với hệ thống để sử dụng chức năng này

Cước phí dịch vụ Mobile SMS Tracking cho mỗi lần soạn tin nhắn gửi đến số 8038 là 500 đồng.